Priser

Medlemsavgift

Alla som tränar hos oss måste vara medlem i Stenstans Gymmixförening. I medlemskapet ingår en olycksfallsförsäkring genom Svenska Gymnastik-förbundet och Pensum.

Medlemsavgift är 100kr/år. Medlemskapet gäller per kalenderår (1/1 – 31/12), oavsett vilken tid du betalar på året. Medlemsavgiften ska enligt stadgarna vara erlagd senast 28/2. Man kan vara med i föreningen som passiv medlem.
Återbetalning av medlemsavgiften medges ej.

 

Träningsavgift

För att delta på något av våra pass behöver man också betala en träningsavgift. Priserna finner du nedan.
Erlagd träningsavgift återbetalas inte. kan inte flyttas mellan terminerna.

Enstaka pass kostar 90kr och betalas till föreningen pg 28 72 16 – 6. Medlemskap i föreningen måste finnas.

På begäran kan kvitto på träningsavgiften utfärdas. Medlemsavgiften står den enskilde medlemmen alltid själv för.

Du kan prova på tre (3) gånger utan kostnad. Om du sedan väljer att gå så betalar du full träningsavgift.

Träningsavgift per termin vattengympa:

850kr för ett pass i veckan,

1350kr för två pass i veckan,

1850kr för tre pass i veckan.

 

Träningsavgift barn per termin:

450kr.

 

 

Postgirobetalning

Betalar du din terminsavgift via bank eller post?
Uppge följande postgironummer – 28 72 16 – 6

 

Internetbetalning

Betalar du din terminsavgift via Internet? Eftersom det inte finns något OCR-nummer, måste du skriva in ditt förnamn, efternamn och avdelningsnummer i rutan för meddelande till mottagaren.

 

Skriver du ingenting, vet vi inte vilken som betalat in terminsavgiften och det kan ta lång tid för oss att ta reda på vilken det är som betalat. Är du osäker på vilket avdelningsnummer se nedan

Avd. nr. Verksamhet Plats Dag och tid Ansvarig ledare
100 Vattengympa Himlabadet Måndag 17.00-17.45 Margareta Jansson / Maria Johansson / Kerstin Larsson
101 Vattengympa Himlabadet Måndag 18.00-18.45 Margareta Jansson / Maria Johansson / Kerstin Larsson
109 Vattengympa Himlabadet Onsdag 16.30-17.15 Madelene Holm
111 Vattengympa Himlabadet Onsdag 17.30-18.15 Madelene Holm
112 Vattengympa Himlabadet Fredag 15.30-16.15 Kicki Bredal
601 Barngympa Högoms skola Måndag 17.30-18.15 Sandra Olovsson