Våra olika terminskort & priser

Barngympa 12 gånger
Ett (1) pass i veckan 350:-
Lättgympa (seniorer)
Ett (1) eller flera pass i veckan (ej i kombination med andra pass) 450:-
Vattengympa - Matforsbadet
Ett (1) pass i veckan
Dito - pensionär
550:-
500:-
Vattengympa - Matforsbadet
Två (2) eller flera pass i veckan
Dito - pensionär
850:-
800:-
Vattengympa - Ryggis & Himlabadet
Ett (1) pass i veckan
Dito - pensionär
750:-
700:-
Vattengympa - Ryggis & Himlabadet
Två (2) eller flera pass i veckan
Dito - pensionär
1050:-
1000:-
Lättgympa i kombination med vattengympa
Matforsbadet
Två (2) eller flera pass i veckan
Dito - pensionär
850:-
800:-
Lättgympa i kombination med vattengympa
Ryggis & Himlabadet
Två (2) eller flera pass i veckan
Dito - pensionär
1050:-
1000:-

Senast uppdaterad 2014-09-18