Presentation av styrelsemedlemmar

(Musklicka på något namn om du  vill se presentationen av en styrelsemedlem)

Ordförande Sekreterare Kassör
Christina Bredal Madelene L. Erhardsson Gun Nilsson
Ledamöter Suppleanter Valberedning
Kerstin Larsson-Holmqvist Sanda Olofsson Maria Johansson
    Margareta Jansson
Revisorer Revisorsuppleant
Margareta Jansson Maria Johansson
Ulla Jensen

Senast uppdaterad 2017-12-31