Medlemsinformation

 

Postgirobetalning
Betalar du din terminsavgift via bank eller post? Uppge nedanstående postgironummer.

28 72 16 - 6

 

Internetbetalning
Betalar du din terminsavgift via Internet? Eftersom det inte finns något OCR-nummer, måste du skriva in ditt förnamn, efternamn och avdelningsnummer i rutan för meddelande till mottagaren
Skriver du ingenting, vet vi inte vilken som betalat in terminsavgiften och det kan ta lång tid för oss att ta reda på vilken det är som betalat. Är du osäker på vilket avdelningsnummer din tid har så finner du det om du klickar på länken nedan...

Länk till avdelningsnummer

Senast uppdaterad 2006-08-21