Maria Johansson

Mina uppgifter i föreningen: Revisorsuppleant, Valberedning och vattengympaledare
Ledare i Stenastans Gymmix sedan : 2000

E-mail: maria.johansson@sundsvall.se

Senast uppdaterad 2010-07-11