Kerstin Larsson Holmqvist

Mina uppgifter i föreningen: Styrelseledamot och vattengympaledare
Ledare i Stenastans Gymmix sedan : 1997

E-mail: kerstin72@hotmail.com

Senast uppdaterad 2010-07-11