Gun Nilsson

Mina uppgifter i föreningen: Kassör och vattengympaledare
Ledare i Stenastans Gymmix sedan : 1993

E-mail: gun.b.m.nilsson@gmail.com

Senast uppdaterad 2017-09-27